Jaarlijks wordt door onze vereniging een tentoonstelling georganiseerd. Een tentoonstelling is voor een kweker een goede manier om  de kwaliteit van de gekweekte vogels te ontdekken. Naast onze eigen tentoonstelling kunnen kwekers ook deelnemen aan tentoonstellingen die door andere verenigingen georganiseerd worden zoals een internationale of bijzondere tentoonstelling. Door deel te nemen aan andere tentoonstellingen, heeft de kweker de mogelijkheid de kwaliteit van de vogels beter te leren kennen, contact te leggen met andere kwekers en lering te ondervinden door het oordeel van de goed opgeleide keurmeesters.

Ook jeugdleden van onze vereniging nemen deel aan de jaarlijkse Jeugdshow georganiseerd door het districtbestuur. Op deze dag leren de jeugdleden spelenderwijs omgaan met het systeem dat toegepast wordt om de vogels te keuren. Daarnaast ontvangen de jeugdleden veel tips om hun vogels goed te verzorgen. Voor onze jeugdleden is de Jeugdshow een jaarlijks uitje waar ze naar uitkijken.