Doelstelling

 

 

De vereniging heeft tot doel:

 • De kennis bevorderen van het houden, verzorgen, kweken en het veredelen van de vogels te vergroten in de ruimste zin van het woord.
 • De vogels, zowel in de volières, als in de natuur te beschermen.
 • De belangen van de leden te behartigen binnen de vereniging.
 • De vogelliefhebberij te propaganderen in de ruimste zin van het woord.
 • En bovenal de opgedane kennis/ervaring uit de vogelkweek niet verloren doen gaan, deze dient aan onze opvolgers doorgegeven te worden.

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • Het houden van ledenvergaderingen cq. bijeenkomsten.
 • Hulp en steun te verschaffen aan de leden binnen onze mogelijkheden.
 • Beginnende leden daar waar mogelijk, nodig en gevraagd te helpen bij aankoop van vogels, inrichten van kooi cq. volière etc.
 • Het organiseren van lezingen.
 • Het jaarlijks organiseren van een goed verzorgde tentoonstelling.
 • Het ondersteunen van de jeugdleden d.m.v. een jeugdcoördinator en een eigen jongeren uitgave van ons maandblad "De Band".
 • Het stimuleren van jeugdleden voor de vogelliefhebberij.

 

LOGO NBvV