De ledenbijeenkomsten worden gehouden in:

Hotel Kodde
Burg. Bosselaarstraat 14
4363 AW AAGTEKERKE
www.hotelkodde.nl

AANVANG 19.30 uur. 

  

Aktiviteiten en ledenbijeenkomsten in 2022 - 2023

 

Volgende ledenbijeenkomst:

donderdag 6 januari   

donderdag 3 februari jaarvergadering

donderdag 3 maart huldiging jubilarissen 2020 - 2021 - 2022

donderdag 7 april 

donderdag 12 mei laatste vergadering voor de zomervakantie

donderdag 1 september

donderdag 6 oktober lezing door Frank Wondergem over Distelvinken (putters)

donderdag 17 november voorbereiding DTT 2022 let op is nu de 3e donderdag

donderdag 1 december voorbereiding DTT 2022

5-10 december Distrikt Tentoonstelling 2022

*********************************************************

donderdag 9 januari 2023 nieuwjaars vergadering

donderdag 6 februari 2023 jaarvergadering

donderdag 6 maart 2023 Huldiging jubilarissen

donderdag 3 april 2023 Lezing door ?

donderdag 1 mei 2023 laatste vergadering voor de zomervakantie